درباره

امیدان پرواز

به نام خداوند قادر متعال که همه هر چه داريم گوشه‌ای از الطاف بيکران اوست. پروردگاری که از نشانه‌های کسب رضای او خدمت به بندگان اوست و حريم و حرمت بندگان در هر کار و هر فعاليتی بر ما و بر همگان واجب است؛ به ويژه در بخش صنعت گردشگری، آنچه بيش از همه اهميت و اولويت می‌يابد نقش پررنگ جامعه به عنوان مخاطبان از يک سو و از سوی ديگر توسعه صنعت گردشگردی و معرفی جاذبه توریستی کشور می باشد...

Omidan Parvaz

امیدان پرواز
تهران - ضلع جنوب غربی فلکه دوم صادقیه - ابتدای محمد علی جناح - کوچه مصطفوی دهزوئی - مرکز خرید سامان - پلاک 4 - طبقه همکف
info@omidanparvaz.com
021-44058760
021-44002020
تیم امیدان پرواز

در خدمت شماست

امید نیکوکار

مدیر آژانس
-
خانمفریبا سهرابی
0
خانمفایزه خودکاری
0
خانمآرزو نیکوکار
0
خانمآزاده عاملی
0
خانمفرشته پاشایی
0
خانممژگان پورداد
0
خانمبهار نیک عمل
0
خانمفاطمه مهرآذر نوین
0
خانمصحرا گلسرشت
44002020

امیدان پرواز