درباره

امیدان پرواز

به نام خداوند قادر متعال که همه هر چه داريم گوشه‌ای از الطاف بيکران اوست. پروردگاری که از نشانه‌های کسب رضای او خدمت به بندگان اوست و حريم و حرمت بندگان در هر کار و هر فعاليتی بر ما و بر همگان واجب است؛ به ويژه در بخش صنعت گردشگری، آنچه بيش از همه اهميت و اولويت می‌يابد نقش پررنگ جامعه به عنوان مخاطبان از يک سو و از سوی ديگر توسعه صنعت گردشگردی و معرفی جاذبه توریستی کشور می باشد...

Omidan Parvaz

امیدان پرواز
تهران - ضلع جنوب غربی فلکه دوم صادقیه - ابتدای محمد علی جناح - کوچه مصطفوی دهزوئی - مرکز خرید سامان - پلاک 4 - طبقه همکف
info@omidanparvaz.com
021-44058760
021-44002020
تیم امیدان پرواز

در خدمت شماست

امید نیکوکار

مدیر آژانس
-
خانمفریبا سهرابی
44497921
خانمفایزه خودکاری
44765762
خانمآرزو نیکوکار
44002020
خانمآزاده عاملی
44063567
خانمفرشته بصام
44692904
خانمفرشته پاشایی
0263232018
خانممژگان پورداد
88582236
خانمبهار نیک عمل
44142461
خانمشکوفه باقری
44
خانمفاطمه مهرآذر نوین
88252292
خانمصحرا گلسرشت
44002020

امیدان پرواز